Hopp til innhold

Världshandelsorganisationen

Världshandelsorganisationen (WTO) syftar till att främja frihandel och främja ekonomisk tillväxt. Organisationen gör regler för världshandeln och medlar i tvister mellan medlemsländerna.

WTO

Världshandelsorganisationen (WTO) har 155 medlemmar (per den 10 maj 2012).

Världshandelsorganisationen tog över efter den så kallade GATT-avtalet (General Agreement on-tariffer och handel), som var i kraft mellan 1948 och 1994. Det var ett avtal som syftar till att undanröja tariffära handelshinder för att främja den fria handeln. WTO är en fortsättning på GATT med den enda olikheten att WTO är strukturerad som en organisation.

WTO har fått stor kritik för sin ensidiga fokusering på frihandel och ekonomisk tillväxt, och det har flera gånger varit omfattande demonstrationer i samband med organisationens toppmöten. Kritiker hävdar att WTO främst gynnar de rika länderna, medan miljö och utvecklingsländer blir de stora förlorarna. Organisationen har sitt huvudkontor i Genève.

Medlemmar (151)

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017