Hopp til innhold

Avskogning: Brittiska Columbia

I Brittiska Columbia hugger man ned värnvärdiga skogsområden.

1973
1999

Satellitbilderna av Fraser River Valley i Brittiska Columbia visar inverkan av skogsavverkning och annan mänsklig aktivitet har haft mellan år 1973 och 1999. Lapptäcksmönstret, som är typiskt för områden med mycket avverkning, visar tydligt att det förekommer en kraftig exploatering av skogen.

I Brittiska Columbia är skogsavverkning en stor industri och det mesta av timret är från tidigare orörd skog som är rik på platsbunden biologisk mångfald.

Tempererade skogar

De tempererade skogarna hittar man vanligtvis i områden där det är väl definierade årstider med varma somrar och kalla vintrar och nog med nederbörd till att träden kan växa. De områden som har tempererad skog är också ofta tät befolkade. Som ett resultat av detta, är de tempererade skogarna ett av de mest förändrade ekosystemen på jorden. Idag finns det bara spridda rester tillbaka av den skogen som en gång täckte stora landområden. Den värdefulla timmer gör att efterfrågan är stor och att det lägger en betydlig press på det som är kvar av tempererad skog.

En vattenreservoar i förbindelse med Buntzen dammen (eller Buntzen Lake), som försörjer Vancouver med omnejd i Brittisk Columbia med vattenkraft. Foto: UNEP/Flickr.com

Promenad i skogen bland mossbeväxta träd, där mossan har växt pga en förhållandevis våt vinter. Skönheten och möjligheten för rekreation som skogarna i Brittisk Colombia erbjuder, är bland argumenterna till varför man måste omhänderta dessa värdefulla resurser på rätt sätt. Foto: UNEP/Flickr.com

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017