Hopp til innhold

Avskogning: Copperbelt

Koppargruvorna i Copperbeltprovinsen ger många arbetsplatser, men utvecklingen drabbar skogsområdena i regionen.

1972
2006

Stora städer, öppna gruvschakter och stora avskogade områden var redan synliga på bilden från år 1972. Städerna har vuxit jämnt över hela 1970-, 1980- och 1990-talet och stadigt större avskogade områden är synliga på bilden från år 2006.

Kopparindustrin förändrar industrin

Copperbeltprovinsen i Zambia ligger vid den sydliga delen av Lufilianbergen som är rika på koppar och kobolt. bergskedjan är runt 800 kilometer lång och sträcker sig tvärs över den Centralafrikanska platån.

På 1930-talet påbörjades arbetet med att utvärdera koppar. Detta lockade många arbetare till området. Den biologiskt rika savannen blev på kort tid omvandlad till tätbefolkade städer.

Från 1930 till tidigt 1960-tal brändes träd från de omkringliggande skogsområdena för att skapa träkol till driften av gruvorna, raffinaderierna och smältverken i Copperbeltområdet. Det uppskattas att omkring 127 000 hektar skog höggs ned mellan år 1947 och år 1956.

Befolkningstillväxt och jordbruk

Befolkningen i området har vuxit under hela 1900-talet.

Arbetet i gruvorna är relativt välbetalda även om gruvindustrin upplevde en tillbakagång på 1970-talet då oljepriserna steg och kopparpriset gick ned.

År 1990 hade kopparindustrin mer eller mindre kollapsat och stora delar av befolkningen förlorade sina arbeten.

Många av de arbetslösa gruvarbetarna började med enkelt jordbruk eller produktion av träkol till eget bruk. Detta fortsatte att pressa skogen.

Gruvindustrin växer igen

År 2006 var kopparpriserna rekordhöga. Detta kommer sannolikt att medföra en tillväxt i gruvindustrin. 

Ekonomisk tillväxt i området kan ge de behövande viktiga arbetstillfällen, men det kan också betyda en ökning av befolkningstillväxten och en industriell utveckling som åter igen kan öka pressen på naturresurserna i området.

En av flera öppna koppargruvor i Zambias Copperbeltprovins. (Foto: University of Wisconsin Library/UNEP)

Smältverk av denna typ drevs med hjälp av timmer från savannskogen i närområdet fram till 1960-talet. (Foto: University of Wisconsin Library/UNEP)

Chikosonemarknaden i Kitwe, Zambia. (Foto: UNEP/Flickr/Adam Annfield)

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017