Hopp til innhold

Avskogning: Kantang

Mangroveskogarna i Kantang hotas av räkindustrin

1990
2001

På de två satellitbilderna kan man tydligt se att antalet uppfödningsgårdar har exploderat mellan år 1990 och 2001. Anläggningarna kan ses som blålila fyrkanter runt floderna och flodmynningarna.

Runt Trangfloden i Thailand finns stora mangroveskogar som hotas av utsläpp från industrin och uppblomstringen av räkuppfödningsanläggningar i området. Från år 1957 till 1993 uppskattar man att mer än hälften av Thailands mangroveskog längs den 2560 kilometer långa floden har försvunnit.

Viktigt för miljön

Mangroveträdens rötter är under vattnet medan träkronorna finns över vattnet. Därför är skogen viktig både för ekosystemet under och över vattnet. Bladen från träden är viktig matkälla för många arter som lever i vattnet och många fiskar bor och gömmer sig i trädrotsnätverken. Skogen är också ett viktigt hem för flyttfåglar, amfibier och andra djur.

Den internationella marknaden för räkor kommer sannolikt att fortsätta växa. Det är alltså viktigt att värna områden som Kantang för att bevara mangroveskogarna.

Mangroveskogar finns längs den tropiska kusten och är viktig för miljön både över och under vattnet. (Foto: UNEP/Flickr)

Mangroveskogar längs Thailands västkust är hotade av jordbruk och uppfödningsanläggningar. (Foto: UNEP/Flickr)

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017