Hopp til innhold

Avskogning: Kuala Lumpur

I Malaysia hotas mangroveskogarna av jordbruk, industri, urbanisering och räkodlingar.

Satelittbilde 1 Satelittbilde 2

På sattelitbilderna från år 1974 och 2005 kan man tydligt se att staden har vuxit och att detta har i vissa områden förstört mangroveskogen

Urbanisering

Kuala Lumpur har en befolkning på 1,4 miljoner och växer oupphörligt. Inkluderar man också stadsregionen har staden dubbelt så många invånare. Under de senaste åren har huvudstadsområdet nått mangroveskogarna, som ligger längs kusten i Malaysia, cirka 35 kilometer från Kuala Lumpurs centrum.

Jordbruksmark och räkodling

Men det är inte bara urbaniseringen som har skapat problem för skogen. Redan år 1975 hade stora delar av mangroveområdena omvandlats till jordbruksmark. Denna trend fortsatte de kommande 30 åren, parallellt med att urbanisering av Kuala Lumpur och lokalisering av industri lade beslag på alltjämt större skogsområden.

Dessutom förstörs mangrovelandskapet av att det etableras fler och fler räkodlingar längs den malaysiska kusten. Odlingsanläggningarna kräver stora mängder kemikalier som förorenar jordmån och vattnet. År 2002 fanns det 864 kvadratkilometer mangroveskog, medan det år 2003 bara fanns kvar 858 kvadratkilometer med skog.

Hotar den biologiska mångfalden

Mangroveområden är oerhört rika med biologisk mångfald och är dessutom mycket produktiva ekosystem. Det finns en rad djur- och växtarter där som inte finns på andra platser.

Mangroveskogen försvinner i ett alarmerande tempo i tropiska områden över hela världen. Värnande av områdena är helt nödvändigt om man önskar bevara de värdefulla naturresurserna de representerar.

Trots detta fortsätter många länder, bland annat Malaysia, att etablera jordbruk och fiskuppfödningar i de sårbara områdena. Kortsiktig ekonomisk vinst gör att myndigheterna inte stoppar förstörandet av mangroveskogen i Malaysia. Hållbar utveckling innebär att väga de kortsiktiga ekonomiska förtjänsterna upp mot långsiktig och mer miljömässig förtjänst för samhället.

Solnedgång i Kuala Lumpur. Foto: UNEP/Flickr.com

Utsikt över ett område i Kuala Lumpur. Foto: UNEP/Flickr.com

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017