Hopp til innhold

Avskogning: Lappi

Pappersindustrin i Finland driver rovdrift på de finska skogarna

1987
2002

På satellitbilden från 1987 kan man se att området var täckt med grön skog medan satellitbilden från år 2002 visar några få kvarvarande beskyddade skogsområden. De ljusbruna fläckarna på bilden är avverkade områden.

Ödeläggande skogsindustri

Finland är det mest skogsberikade landet i Europa. 86 procent av det finska landområdet, som motsvarar cirka 26 miljoner hektar, täcks av skog. På världsmarknaden står Finland för en fjärdedel av pappersexporten och en sjättedel av pappexporten.

Det är den finska skogsindustrin, en av de mest omfattande i världen, som levererar råmaterial till pappers och pappindustrin. De finska skogarna påverkas kraftigt och varken gammal eller ny skog skonas. Nedhuggning av träd, fördärvning av jordmånen och byggandet av vägar bryter ner skogens naturliga områden (habitat).

62 procent av Finlands produktiva skogar ägs av privata jordägare, samtidigt som största delen av den gamla och mer värdefulla skogen ägs och huggs ner av staten.

Ett skogsområde i Finland på sommaren. Foto: UNEP/Flickr.com

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017