Hopp til innhold

Avskogning: Myebon

Stora skogsområden i Myebok har huggits ned för att göra plats till jordbruket mellan år 1979 och 2000.

1979
2000

De stora områdena med grå och bruna fläckar på bilden från år 2000 visar var skogen har avverkats.

Myebon är ett viktigt område i kuststaten Arakan, där många av Burmas mangroveskogar ligger.

Viktigt för ekosystem och biologisk mångfald.

Mangroveskogarna ligger i strandzonen och är avgörandet för samspelet mellan ekosystemen i vattnet och på land. Många fiskearter ynglar i dessa områden, något som gör områdena viktiga för att upprätthålla ett hållbart ekosystem.  

Skogarna är också uppehållsställen för fåglar, amfibier och andra djur.

Mangroveskogarna försvinner

Mangroveskogar hotas längs stora delar av den sydasiatiska kusten där de avverkas för att områdena ska kunna användas till jordbruk, fiskeri och städer.

Skyddandet av sådana områden blir allt viktigare längs hela det tropiska bältet under åren som kommer.

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017