Hopp til innhold

Avskogning: Nationalparken Taï

I Elfenbenskusten (Côte d'Ivoire) är avskogning ett stort problem, men man har klarat av att bevara nationalparken Taï.

1988
2002

Den ljusare gröna linjen som delar bilderna i två, visar resultatet av omfattande avskogning och intensivt jordbruk i området som ligger mellan de fridlysta områdena Grebo nationalskogen och Taï nationalpark.

Bevarar nationalparker

Elfenbenskusten är ett av de tropiska länderna som avskogats snabbast. Bevaringen av de stora skogsområdena som ligger i Taï Nationalpark är därför av avgörande betydelse.

Det är emellertid uppmuntrande att se att gränserna för de fridlysta områdena är relativt oförändrade mellan de två bilderna.

Resten av skogen måste också tas hänsyn till

Trots detta kan man se att små skogsområden har blivit förstörda som en följd av ökad press från kaffe och gummiplantager samt att det huggs träd till bränsle.

Det är därför även viktigt att ta vara på mindre skogsområden, både för att bevara den biologiska mångfalden och för att ta hänsyn till landsbygdsbefolkningens behov.

År 2000 var bara 10 procent av befolkningen infödda, medan 90 procent var immigranter. Foto: L. Nussbaumer

Befolkningen på landsbygden är beroende av att ha tillgång till skog. Där hämtar de medicinörter, olika ätbara växter och olika saker till hemmet. Foto: L. Nussbaumer

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017