Hopp til innhold

Avskogning: Sakhalin

Skogsbränder har under de senaste år varit ett allvarligt hot mot borealskogen på Sakhalinön.

1989
1999

Bilderna visar skogsbrändernas påverkan på Sakhalinön.

Viktiga skogsområden

En blandning av lövträd och evigt gröna barrträd dominerar den boreala skogen på Sakhalin ön, som ligger precis utanför Rysslands östkust. De enorma områden med borealskog fungerar som "koldioxidbehållare" och inverkar i att reglera det globala klimatet.

Skogen är också hem för en unik samling av växter och djur. En av dessa är den sällsynta och hotade arten Amurtigern.

Människor skapar frekventa skogsbränder

Utgångspunkten är att skogsbränder är viktigt för att hålla borealskogen frisk, men sedan 1950-talet har antalet bränder ökat kraftigt på Sakhalinön.

Detta beror på att skogen har blivit mer sårbara på grund av att man på senare tid har börjat hämta ut stora mängder timmer, olja, kol och torv. Eftersom alltjämt fler flyttar in i regionen, ökar också faran för bränder i förbindelse med användning av tåg, bilar och öppen eld.

År 1998 medförde 300 våldsamma bränder till att ett område i storlek med Luxemburg brann ned. Tre människor dog och nästan 600 blev huslösa då en väldigt kraftig brand brände upp staden Gorki under bara några timmar. Bilden från år 1999 visar tydligt omfånget av brandskadorna på skogen på ön det året (röda områden).

MODIS satellitbilder, som det här över, kan användas för att upptäcka bränder runt kloten. Denna bild, som togs den 31:a oktober 2005, visar ett rökmoln som hänger över Sachalinön och Okhotsksjön och bränderna är markerade med rött. Foto: NASA

Den här bilden, som togs den 1:a juli 2003, på östra Ryssland och Sakhalinön, visas diverse bränder. Här kan man tydligt se stora brännärr i den oskadade vegetationen. Foto: NASA

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017