Hopp til innhold

Avskogning: Santa Cruz

Största delen av skogen i Santa Cruz området är nedhugget och omgjort till jordbruksmark.

1975
2003

Mellan år 1975 och 2003 har stora delar av Santa Cruz gjorts om till jordbruksmark.

Santa Cruz ligger på det fruktbara låglandet i Bolivia. Regionen är särskilt ägnat åt jordbruk.

Vägbyggen ökar tillströmningen 

Satellitbilden från år 1975 visar att området med skog är tät och sträcker sig ända till floden Grande (Guapay). Under år 1986 byggdes vägarna som förenade Santa Cruz med andra mer befolkade områden om.

Resultatet var att många valde att flytta till Santa Cruz. Samtidigt blev ett stort jordbruksprojekt (Projektet Tierras Baja) igångsatt, vilket ledde till en massiv avskogning. Träden höggs ned och området gjordes om till betes och odlingsbar mark.

Under år 2003 var nästan hela regionen omgjord till jordbruksmark, till och med det området som ligger öster om Esperanza och på andra sidan av floden.

Orörd skog i Santa Cruz, Bolivia. (Foto: UNEP/Flickr.com).

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017