Hopp til innhold

Avskogning: Shatt al-Arab (även känd som Arvand Rud)

Försaltning av jorden, palmpest och krig är några av orsakerna till att daddelpalmskogen i Iran och Irak har blivit kraftigt reducerade de sista trettio åren.

1975
2001

Notera att det förekommer en debatt om flodområdets namn. Namnet Shatt al-Arab används ofta i internationella sammanhang men även namnet Arvand Rud används i vissa fall. Vi på Globalis kommer använda namnet Shatt al-Arab men är medvetna om att även Arvand Rud används.

80 % av palmträden i Shatt al-Arabområdet har försvunnit mellan år 1975 och 2002.

Världens största palmskog försvinner

Världens största daddelpalmskog ligger längs den 193 kilometer långa flodsloppet Shatt al-Arab på gränsen mellan Iran och Irak. Området är format av de två floderna Tigris och Eufrat. Bredden på palmskogen varierar från några få hundra meter från flodbredden till sex kilometer.

I mitten av 1970-talet fanns det omkring 17-18 miljoner dadelpalmträd i Shatt al-Arabområdet. På den tiden utgjorde området cirka en femtedel av världens 90 miljoner palmträd. Innan år 2002 hade mer än 14 miljoner palmträd (cirka 80 procent) förstörts.

Salt, vattendämningar och krig

Problemen startade redan på slutet av 1960-talet då stora mängder salt blev koncentrerad i jorden. Situationen blev bara värre med uppdämningen av de två floderna Tigris och Eufrat. Detta hindrade färskvattnet och naturliga översvämningar från att skölja ut saltinnehållet i jordsmånet. Vidare skapade kriget mellan Iran och Irak (1980-1988) problem för dadelpalmskogen. Skogen låg i skottlinjen och träffades av båda sidorna. Användning av moderna vapen och bombning av området reducerade palmskogen till en skugga av det den en gång var.

1976
2002

Dadelpalmerna har fått sitt botaniska namn, Phoenix dactylifera, från den mystiska fågeln Phoenix som stiger upp av askan. Grunden till detta är att dadelpalmen har förmågan till att reparera sig själv efter brännskador. Skadorna efter krigen var emellertid så omfattande att det var tvunget att ta till avancerad bioteknologi till för att ersätta de miljoner av palmträd som hade dött. För att formeringen av dadelpalmerna tar lång tid använder iranska experter idag klonteknologi för att framskynda processen. Tusenvis av klonade dadelpalmer har redan blivit planterade i området. För att de ursprungliga dadelpalmerna inte ska bli skadade eller att de klonade palmerna förtränger bort de ursprungliga palmerna måste processen övervakas noga.

År 1975 fanns det ett område med 520 kvadratkilometer med dadelpalmer i Shatt al-Arab. År 2002 var det bara 110 kvadratkilometer med palmer kvar. Totalt har krigen, försaltning och palmpest förstört omkring 14 miljoner palmträd (cirka 9 miljoner i Irak och 5 miljoner i Iran). Stora delar av den palmskogen som är kvar är i dåligt skick. Dadelhandeln i Shatt al-Arab var en gång den näst största efter handeln med olja. Idag har levnadsvillkoren för miljoner av människor som var beroende av dadelpalmer för inkomst och mat försämrats.

Förstörda och brända palmträd visar hur kriget har härjat i området (till vänster). Foto:Yves Gellie. Stora områden med palmträd höggs ned under kriget (till höger). Foto: Hassan Partow

Kanotpaddlare precis vid daddelpalmskogen i Shatt al-Arab. Foto: UNEP/Flickr.com

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017