Hopp til innhold

Avskogning: Tensas River

I inflödesområdet till Tensas River har träd varit tvungna att ge vika för sojabönor. Översvämning och jorderosion har blivit välkända problem.

1972
2001

Stora skogsområden har ersatts av jordbruksmark mellan år 1972 och 2001.

85 % av skogen har huggits ned

Tillflödesområdet till Tensas River ligger i östra Louisiana. Området är 2720 kvadratkilometer stort och är en del av det som kallas Mississippiflodslätten.

Tidigare var 90 procent av tillflödesområdet skog. Omkring 85 procent av skogen höggs ned under 1960- och 1970-talet för att göra plats åt sojabönor.

Avverkandet av skogen har lett till omfattande problem med översvämning och erosion.

Fortsatt jordbruksutveckling

Som dessa två satellitbilder visar har man fortsatt den intensiva jordbruksutvecklingen i tillflödesområdet till Tensas River. Jordbruksmarken är synlig som olika nyanser av brun medan skogen är grön.

De enda stora kvarvarande skogsområden hittar man i viltreservat och i några beskyddade regioner. Dessutom har enskilda privatpersoner bevarat några små skogfläckar.

Satellitbilderna visar även tydligt att floden Mississippi fungerar som en gräns. Medan det mesta av skogen är borta på den sidan av floden som tillfaller delstaten Louisiana är det fortfarande mycket skog bevarad i delstaten Mississippi.

En åker där man odlar sojabönor i Tensas River valley. Foto: Dave Warren/UNEP/USDA

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017