Hopp til innhold

Dammbyggnad: Cahora Basa-sjön

Cahora Basa är en konstgjord sjö som skapar problem för lokalbefolkningen.

1972
2006

Satellitbilderna visar de stora förändringarna Zambezifloden har genomgått de senaste 30 åren. Bilden från år 1972 är taget bara några få år innan Cahora Basa-dammen blev färdigbyggt medan bilden från år 1999 visar resultatet av den enorma dammbyggnaden.

Cahora Basa-reservoaren ligger i provinsen Tete i Moçambique och är landets största dambyggnad.

Producerar energi

Dammbyggnaden placerades i ett område där floden går igenom en smal ravin. Detta var ett naturligt ställe att placera en kraftproducerande dammbyggnad av denna storlek.

Dammen byggdes för att möta det stadigt växande behovet av energi i regionen.

Förstör jordbruket

Samtidigt har dammbyggnaden orsakar problem för lokalbefolkningen. Innan dammen byggdes förlitade sig lokalbefolkningen på att floden årligen översvämmades och skapade bördiga slätter. På dessa områden har lokalbefolkningen odlat mat.

Efter att dammbyggnaden blev klar har de årliga översvämningarna kraftigt reducerats vilket har lett till att storleken på de bördiga slätterna har blivit mindre.

Det finns två huvudkällor till vattenkraft på Zambezifloden. Karibadammen, som ger ström åt Zambia och Zimbabwe, och Cahora Basa-dammen i Moçambique som ger ström åt södra Afrika. (Foto: UNEP/Flickr)

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017