Hopp til innhold

Dammbyggnad: Challawadammen

Challawadammen i den nigerianska Kanoprovinsen är till stor nytta för konstgjord bevattning, men hotar andra jordbruksformer i området.

1990
2006

Bilderna visar före och efter byggandet av Challawadammen. Bilden från 2006 visar hur översvämningen i floden norr om dammen påverkar landskapet och hur avsaknaden av vatten i området nedanför floden påverkar våtområdena söder om dammen. Färgen på vattnet till de översvämmande områdena norr om dammen visar att mycket slam och lera har hamnat i floden.

Översvämningar norr om dammen

Dammbyggnaden på floden Challawa påbörjades år 1993 och är den näst största av de tillsammans 23 dammbyggnaderna som ligger längs floden i det nigerianska avrinningsområdet Hadejia-Jama'are.

Även om dammen har förenklat den konstgjorda bevattningen i området leder kraftigt regn till översvämningar i floden norr om dammen.

Bönderna har ibland tvingats fly eftersom vattnet har översvämmat deras gårdar.

Vattenbrist söder om dammen

I området söder om dammen är det däremot ett problem med att floden för med sig mindre vatten.

Ursprungligen har det funnits våtmarker längs flodkanten, men nu har bristen på vatten gjort att många våtmarker har förstörts.

Detta har lett till att marken har torkat upp vilket i sin tur har lett till mindre betesmarker för djuren.

Området kämpar med överbetning som gör att vegetationen i området försvinner. Resultatet av överbetning är att det översta jordlagret blåses bort av vinden.

Arbetsintensiv konstgjord bevattning. Mannen på bilden använder en enkel hacka för att öppna upp och stänga vattentillförseln. (Foto: UNEP/Flickr)

Kvinnor som arbetar på åkrarna i Nigeria. (Foto: Sani Dawaki Usman)

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017