Hopp til innhold

Dammbyggnad: Höglandet i Lesotho

Vattenprojektet i Lesothos högland (LHWP) är ett av de största projekten i sitt slag som är på gång i Afrika.

1991
2007

Mellan år 1991 och 2007 blev Katsedammen byggd.

Skapar ökad vattentillförsel

Projektet ska se till att föra vatten från Malotibergen i Lesotho till den urbana och industrialiserade Guatengprovinsen i Sydafrika. Projektet leder till att Sydafrika får tillgång på mycket behövligt färskvatten och att Lesotho får intäkter samt möjlighet att utvinna energi från den nya vattenvägen.

Ett 82 kilometer långt system för transport och leverering av vatten är redan färdigbyggt. När projektet är färdigt kommer fyra dammbyggnader vara på plats.

Konsekvensen för miljön

Många frågor om de sociala och miljömässiga konsekvenserna har lämnats obesvarade.

Katsedammen vid Oranjefloden byggdes som det första projektet. Denna damm stod färdig år 1995 och skapade en enorm konstgjord reservoar vilket lett till stora problem för invånarna och miljön.

Katsedammen är den första av fyra dammar i projektet. Dammen stod färdig år 1995 utan att de enorma problemen som skapats för de 20 000 av Basothofolket i området lösts. (Foto: UNEP/Flickr)

Kvinnor från Basothostammen på väg till en by i Lesotho. (Foto: UNEP/Flickr.com)

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017