Hopp til innhold

Dammbyggnad: Kara-Bogaz-Gol

Kara-Bogaz-Gol torkade ut fullständigt under en period.

1988
1999

Efter att dammbyggnaden revs började vattennivån i Kara-Bogaz-Gol att stiga igen.

Kara-Bogaz-Gol är en stor, grund lagun som är en del av Kaspiska havet. Lagunen är omkring 18 200 kvadratkilometer lång, men bara ett par meter djup. Ändringar i vattenståndet är vanliga i området. Likväl förde sjunkande vattenstånd i Kaspiska havet till ökad bekymmersamhet utöver 1970-talet och man bestämde sig för att sätta igång åtgärder.

Dammen byggs - lagunen torkar ut

År 1980 byggdes en dammbyggnad för att förhindra att vatten flöt in i det grunda Kara-Bogaz bassängen. Dammbyggnadskonstruktörerna menade nämligen att vattnet avdunstade lättare där eftersom bukten var så grund. Genom att hindra att vattnet rann in kunde man undvika avdunstningen.

Resultatet av dammen var däremot att lagunen i stort sett torkade ut och lämnade kvar en saltrik grop.

Salt och giftig jord från gropen fördes bort med vinden. Detta skapade omfattande miljö- och hälsoproblem som drabbade människorna som bodde hundratals kilometer bort.

Tillståndet är bättre

Dammbyggnaden öppnades delvis år 1985 och revs helt och hållet år 1992. Då började vattenståndet i det Kaspiska havet stiga för första gången på många år.

Idag är havsnivån över 2,9 meter högre än det var år 1978 och vatten rinner fritt in i den saltrika Kara-Bogaz-Gol.

Fördämningen, som hindrade vattnet att ränna in i Karabogasbukten, revs år 1992. Foto: NASA Johnson Space Center

Fågellivet i och runt det Kaspiska havet är rikt. Antalet arter ökar betydligt i de perioderna flyttfåglarna slår sig ned i det stora deltaområdet, på grunderna och på våtmarkerna. Foto: UNEP/Flickr.com

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017