Hopp til innhold

Dammbyggnad: Tre Klyftor-dammen

Tre Klyftor dammen är den största dammen i världen och täcker en niondel av det kinesiska energibehovet.

1987
2004

Satellitbilden från 1987 visar hur floden och det omkringliggande landskapet såg ut innan man började arbetet med att bygga dammen. På satellitbilden från år 2004 ser man tydligt den enorma Tre Klyftor dammen och reservoaren av vatten som är stoppad av dammen.

Täcker energibehov

Tre Klyftor dammen är byggd på Yangtzefloden i Kina och är ett av de största enskildstående byggprojekten som någon gång genomförts på jorden. Byggandet påbörjades år 1994.

Dammen byggdes för att täcka cirka en niondel av Kinas elektricitetsbehov - lika mycket energi som kunde skapas av omkring femton atomreaktorer.

Detta är en relativt miljövänlig lösning jämfört med kolförbränning och byggandet av kärnkraftverk.

Översvämningar

Man hoppas också på att dammen kommer att kunna reglera flodöversvämningarna. Under de senaste hundra åren har säsongsbetonade översvämningar tagit livet av en miljon människor.

Dammprojektet Tre Klyftor har dock även haft negativa miljömässiga och sociala konsekvenser. Bland annat har stora områden lagts under vatten. Detta gäller bland annat landsorten Zigui, som kan ses uppe i mitten av bilden från år 1987.

Byggningen av Tre Klyftor-dammen – den största dammen i världen. Foto: UNEP/Flickr.com

Tre Klyftor-dammen sedd från luften. Bilden är tagen den 13:de juli år 2003. Foto: UNEP/Digital Globe

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Dammprojekt - skadligt för miljön?

Byggandet av Tre klyftor-dammen har lett till flera jordskred i området. Orsaken till detta är att de stora vattenmassorna har gjort jorden runt dammen mer porös och rörlig. Ny forskning visar också att konstgjorda dammar kan leda till ökat utsläpp av den klimatfarliga gasen metan. Gasen skapar genom att organiskt material bryts ned under vatten. Metan är mycket mer skadligt för miljön än gaser som till exempel koldioxid (CO2).

Utsläppen av metan var störst efter att dammen var klart och utsläppsnivåerna kommer även att vara höga under flera år framöver. I vissa fall kan dammprojekt vara minst lika skadligt för miljön som utvinningen av olja och gas trots att dammar byggs för att producera mer miljövänlig energi. Kinesiska myndigheter har medgivit att dammprojektet kan ha negativa effekter för miljön.

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017