Hopp til innhold

Dammbyggnad: al-Wahda

al-Wahda är en av mer än 100 dammar som jämnar ut skillnaderna på vattentillgång i Marocko.

1987
2001

De två satellitbilderna visar förändringen före (år 1987) och efter (år 2001) att al-Wahda- dammen byggdes.

Liten nederbörd i några områden

Det höga Atlasbergskedjan skär genom Marocko och skiljer de bördiga kustslätterna från de torra områden och ingången till Sahara i inlandet. Detta gör att nederbördsmängden i landet varierar mycket.

För att utjämna dessa skillnader transporteras stora mängder vatten mellan de olika regionerna.

Konstgjorda dammar

Marocko har under flera år haft en aktiv politik med att bygga konstgjorda dammar. Detta började i början av 1960-talet och har varit positivt för landets sociala och ekonomiska utveckling.

Det finns idag 110 dammar i landet med en samlad kapacitet att lagra 158 000 miljoner kubikmeter vatten.

Konstgjordbevattning i öknen i Marocko. (Foto: UNEP/Flickr)

al-Wahda-dammen. (Foto: http://www.abhsebou.ma/accueil.cfm)

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017