Hopp til innhold

Förorening: Aralsjön

Aralsjön betecknas som en av världens värsta miljökatastrofer. Förutom att vattenståndet har sjunkit dramatiskt är insjön oerhört förorenat.

1972
2004

Insjön är idag en fjärdedel av det den var för femtio år sedan. Dessutom har Aralsjön delats upp i två mindre insjöar på grund av uttorkningen: Nordaralsjön och Sydaralsjön.

Namnet Aralsjön kommer från ordet aral som betyder ö. Namnet refererar till att den stora insjön ligger som en ö i ett ökenaktigt område.

Förlust av vatten och dumpat avfall

Aralsjön var en gång den fjärde största insjön i världen. Problemen började på 1960- och 1970-talet under Sovjettiden. Då blev vattenförsörjningen till bomullsodlingar erhållet från Aralsjöns bifloder. Det dumpades även giftigt avfall i floderna.

Insjöns yta var under en period 66 100 kvadratkilometer. Redan år 1987 var omkring 60 procent av insjön borta och vattenståndet hade sjunkit med 14 meter. Dessutom fördubblades saltinnehållet i insjön, vilket orsakade problem för fiskindustrin i området.

Farligt att bo vid sjön

Stormarna runt Aralsjön betecknas som giftiga. Detta är på grund av att kemiska miljögifter blir kvarvarande i de uttorkade områdena och blåses runt med vinden.

Den förväntade levnadsåldern i området runt insjön är betydligt lägre än i andra mer fjärran liggande regioner.

Sjön försvinner

Omläggning av vattentillförseln i floden Syr Darya, som rinner från Nord- till Sydinsjön, gör att insjön i söder antagligen kommer att försvinna inom 15 års tid.

Uttørket innsjø

Utsikt över det som en gång var Aralsjön. Upphöjningen till vänster är det som förut var strandkanten. Foto: UNEP/Flickr.com

Då Aralsjön började torka in, byggde man konstgjorda sjöar (som denna) för att rädda fiskindustrin. Foto: UNEP/Flickr.com

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017