Hopp til innhold

Förorening: Chiverosjön

Chiverusjön i Zimbabwe ger dricksvatten till huvudstaden Harare och vatten till jordbruket i området. Sjön är hårt angripet av alger och vattenhyacinter som en följd av utsläpp från Harares kloaksystem.

1989
2000

År 1989 täckte vattenhyacinter och alger 20 % av Chiverosjöns yta (se den gula pilen). Även om situationen har förbättrat sig ligger det även år 2000 alger som gröna kanter längs strandlinjen.

Viktig vattenkälla

Det är omkring 250 000 liter vatten i sjön Chiveru och sjön är 26 kvadratkilometer stor.

Sjön ger dricksvatten till Harare och vatten till jordbruket i området.

Det bedrivs kommersiellt fiske i sjön och vattnet används också till diverse rekreationsaktiviteter.

Kloakerna ger näring åt algerna

Tyvärr har algblomning varit ett problem under en längre period.

I mitten av 1960-talet var sjön hårt angripet av alger. Man fick emellertid bukt med problemet men algerna fick återigen övertaget omkring 20 år senare.

Algblomningen ses som en följd av att det stora tillflödet från Harares kloaksystem till de floder som rinner ut i sjön.

Detta ger näring till algerna som sprider sig och leder till att delar av sjön växer igen vilket dödar fiskarna.

Att ta bort algerna från Chiveru sjön kräver långsiktiga åtgärder, kontinuerlig övervakning och en omfattande förvaltningsplan. Man har liknande problem i många av de andra färskvattensjöarna i Zimbabwe.

Vattenhyacinter - ogräs i färskvatten

Förutom alger har man i Chiveru sjön också vattenhyacinter.

Detta är växter som ursprungligen hör hemma i den så kallade Neotropic ecozone (Sydamerika, Centralamerika, Karibien), men som under de senaste åren har spridit sig till de tropiska delarna av Afrika och Asien.

Det aggressiva tropiska ogräset har blivit ett stort problem eftersom detta leder till att floder och sjöar växer igen.

Att bekämpa ogräset med 2-4-D (ett omdebatterat kemiskt ämne) provas nu i kampen mot vattenhyacintspridningen.

En and simmar i en damm angripet av Azolla Fern, som är en typ av simbräkenväxter. Foto: UNEP/Flickr.com

Vattenhyacinter är en opopulär växt som gör stor skada. Man kan dock tillgodogöra sig den som biobränsle och som mat till odlingsfisk av typen tilapia. Foto: Tim Waters/UNEP/Flicker.com

Algblomningen i Chiverosjön beror på tillströmningen från Harares kloaksystem. Foto: UNEP/Flickr.com

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017