Hopp til innhold

Förorening: Copsa Mica

Industristaden Copsa Mica i Rumänien är en av de mest förorenade städerna i Europa.

1986
2004

Föroreningen har gått ned sedan blyfabriken stängdes år 1993.

Miljöfarlig industri

Copsa Mica är namnet på en stor industristad som ligger i hjärtat av Rumänien. Staden klassificeras som en miljömässig katastrof och täcker ett område på över 100 kvadratkilometer.

Metallutvinning och utveckling av kemikalier har haft en synnerligen förödande effekt på miljön i området. Luftförorening från tungmetaller är 600 gånger högre än tillåtet.

Under en lång period producerade en blyproducerande fabrik väldigt förorenad rök som bland annat innehöll sulfurdioxid, bly, kadmium och zink.

Staden och stora delar av närområdena täcktes dagligen av ett täcke med svart sot.

Detta pågick ända tills blyfabriken tvingades att stänga år 1993.

Under ett års tid släppte de två smältverken i staden ut 67 000 ton sulfurdioxid, 500 ton bly, 400 ton zink och 4 ton kadmium. Foto: Lorant Czaran/UNEP

Paper Mill är en av fabrikerna som förorenar Copsa Mica-området, och gör det till Europas mest förorenade plats. Foto: UNEP/Flickr.com

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017