Hopp til innhold

Förorening: Den svarta triangeln

Kolindustrin i den så kallade Svarta triangeln förorenar luften och leder till avskogning.

1975
2000

Kolindustrin (de gråa områdena) har vuxit under perioden mellan år 1975 och 2000.

Den svarta triangeln är namnet på ett kolindustriområde som ligger på gränsen mellan Tyskland och Tjeckien. Satellitbilden från år 1975 visar hur gruvindustrin i huvudsak låg i Tjeckien. Under de senaste åren har kolindustrin vuxit avsevärt och stora områden har också byggts ut i Tyskland.

Ökad luftförorening

Luftförorening från kolproduktionen är ett stort problem. De höga bergen på gränsen mellan Tyskland och Tjeckien gör att föroreningen från kolindustrin fångas upp och koncentreras till området.

Luftföroreningen har drabbat träden hårt. På satellitbilderna från 2000 kan man tydligt se hur stora delar av skogen har försvunnit. De avskogade områdena är ljusbruna fläckar på bilden.

Arbetar med att reducera föroreningen

Det är dock intressant att se att satellitbilden från år 2000 visar en förbättring från år 1975. Bland annat har vissa områden fått mer vegetation. Dessa har en ljusgrön färg på satellitbilden.

Förklaringen är att Tyskland, Tjeckien och Polen (som ligger innanför triangelns område) enades om en rad åtgärder för at reducera föroreningen från kolindustrin.

I stora delar av produktionsprocessen har man bland annat börjat använda föroreningsfri teknologi.

Omläggningen av kolproduktionen verkar ha stoppat en del av miljöförstöringen i regionen men det är fortfarande mycket som kvarstår.

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017