Hopp til innhold

Glaciär: Breidamerjökull

En av de största glaciärerna på Island krymper och forskare är oeniga om orsakerna.

1973
2000

Mellan år 1973 och 2000 har delar av glaciären smält.

Glaciären Breidamerjökul har övervakats och studerats sedan år 1903 då forskare började rita upp en detaljerad karta över glaciärens storlek.

Dessa kartor visar att glaciären på den tiden gick ända ned till havskanten. Med åren har glaciären gradvis dragit sig tillbaka och dess kant är idag kilometer från havet.

Efter att glaciären dragit sig tillbaka har bördig mark blivit tillgänglig och idag har folk flyttat till områden som för låg under flera ton av is.

Oenighet bland forskare

På bilderna ovanför är det tydligt hur glaciären har blivit mindre medan sjön har vuxit.

Orsakerna till detta diskuteras. Vissa forskare menar att orsakerna är klimatförändringar och den globala uppvärmningen medan andra menar att reduceringen av glaciären är på grund av normala faktorer.

De argumenterar för att glaciären växte onormalt mycket under 1800-talet eftersom det var särskilt kallt då medan temperaturen idag är på väg att stabiliseras.

Bilden visar lagunen i glaciärfloden Jökulsá á Breidamerkursandi. Detta är en av Islands kortaste floder; endast 1500 meter lång. Lagunen är ett resultat av det varmare klimatet och även om sjön inte är bred så är sjön mycket djup; cirka 160 meter djup. På bilden syns några isblock som har brutits från glaciären. Breidamerkurjökull är en av armarna till den största och mest kända glaciärerna på Island - Vatnajökull. (Foto: UNEP/Flickr)

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017