Hopp til innhold

Glaciär: Helheimglaciären

Högre temperaturer har lett till att Helheimglaciären på Grönland smälter och har börjat röra sig snabbare.

1986
2006

Satellitbilderna visar tillbakadragandet av Helheimglaciärens front från september 1986 till juli 2006.

Glaciären krymper  

Glaciärer är ständigt i rörelse. Hur mycket en glaciär rör på sig beror på hur mycket av isen som smälter samt hur smältvattnet rinner ut av glaciären. Under en lång period rörde sig Helheimglaciären relativt sakta, men under de senaste åren har takten ökat betydligt.

Enligt studier genomfört av forskare vid universitetet i California-Santa Cruz, har Helheimglaciärens högsta genomsnittsfart ökat från 8 kilometer om året under år 2000 till 11 kilometer per år under år 2005.

Dessutom har Helheimglaciären tunnats ut med 40 meter på två år. Fronten av glaciären – det området där isblock faller ner i havet – har gått tillbaka med fem kilometer.

Klimatförändringarna påverkar glaciären

Enligt Howat, en av de ansvariga för forskningsprojektet, är orsakerna till dessa förändringar högre temperatur i luft och vatten i de sydliga områdena av Grönland.

Vidare visar forskningen att det finns ett samband mellan tillbakadragande glaciärfronter (som Helheimglaciärens front) och ökning i förflyttningen av glaciärer. När fronten av glaciären drar sig tillbaka har den resterande glaciären mindre motståndskraft och glaciären kan lättare röra på sig.

Den dynamiska kombinationen mellan temperatur, glaciärens förflyttningshastighet och tjockleken på isen gör det svårt att göra modeller på hur Grönlands glaciärer kommer att se ut i framtiden.

Med dagens klimatscenarier är det väldigt sannolikt att dessa processer kommer att accelerera.

Grönland smälter

Glaciären på Grönland innehåller omkring 10 procent av världens färskvatten och är upp till två mil tjock. Om all is på Grönland smälter kommer den globala havsnivån att stiga med sex meter.

Forskaren Howat hävdar att ifall Helheimglaciärens utveckling är representativ även för de andra glaciärerna på Grönland kommer smältningen av Grönlandsisen gå dubbelt så fort än vad man antog tidigare.

Bilden visar kalvning av Helheimglaciärens front, var stora isblock faller ned i havet. Bilden togs i maj år 2005 och visar hög kalvningaktivitet som återigen ökar glaciärens rörelse. Glaciären är en av de som rör sig snabbast i världen. (Foto: NASA/Wallops)

Bilden visar hur Helheimglaciärens front har flyttat sig bakåt. (Foto: Howat et al. 2005)

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017