Hopp til innhold

Glaciär: Kilimanjaro

Glaciären på Kilimanjaro håller på att försvinna

1976
2006

År 1976 täckte glaciären en stor del av toppen, men år 2000 har glaciären minskat dramatiskt.

Kilimanjaro är Afrikas högsta berg (5895 meter). Berget är en utslocknad vulkan och ligger i Tanzania.

Försvinner inom 15 år

Kilimanjaros högsta topp är en av få platser i Afrika där snön lägger sig och bildar en glaciär. Under de senaste åren har glaciären börjat smälta. Omkring 82 procent av isen som täckte berget då den undersöktes första gången år 1912 är idag borta.

Dessutom har isen blivit tunnare och på vissa områden smälter glaciären med en meter om året. Om smältandet av glaciären fortsätter i samma takt beräknar en rad forskare att majoriteten av glaciären på Kilimanjaro inte kommer att finnas kvar inom 15 år.

Hotar ekosystemet

Kilimanjaro har även ett stort bälte med skog som befinner sig mellan 1600 meter till 3100 meter över havet. De stora variationerna i både höjd och nederbördsmängd gör att det finns en rad ekosystem och många olika former av vegetation i området.

Skogen har många djur och växtarter; omkring 140 däggdjur och över 900 olika typer av växter. Med glaciären försvinner en viktig vattenkälla för dessa ekosystem som i sin tur riskerar att utrotas.

För bara trettio år sedan täckte isglaciären hela Kilimanjaros topp. Sedan den gången har stora delar av isen och snön smält. Foto: Christian Lambrects/UNEP

När man jämför isglaciärens utbredning år 1962 med januari år 2000, ser man hur fort isglaciären försvinner. Foto: Christian Lambrects/UNEP

Bilden av Kilimanjaros topp visar den isen och snön som fortfarande är kvar. Foto: Christian Lambrects/UNEP

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017