Hopp til innhold

Grundvatten: Great Man-made River

Under den brännheta sanden i den libyska öknen finns gigantiska vattenresurser.

Satelittbilde 1 Satelittbilde 2

På vänstra bilden ser man hur stora vattenreservoarer har pumpats upp mellan år 1988 och 2006. Vattnet används till jordbruk och på bilden till höger se man en utveckling av jordbruksområden i al-Kufra.

Överraskande fynd av grundvatten

När oljeutvinningen i Libyen tog fart under slutet av 1950-talet upptäcktes en annan värdefull resurs under den brännheta sanden; ett nät av underjordiska sjöar. Analyser av sjöarna visade att delar av vattenmassan var nästan 40 000 år gamla.

Utpumpning av denna gigantiska reservoar ansågs som den bästa metoden för att skaffa vatten till det mycket torra landet.

Great Man-Made River-projektet

Fas 1 av Great Man-Made River-projektet (GMMR) kom emellertid inte igång förrän år 1993. Den första fasen förde vatten från de stora brunnsområdena vid Sarir och Tazerbo till Libyens näst största stad Benghazi.

Fas 2 kom i drift år 1996 och förde vatten från oljefältet Jebel Hassouna till huvudstaden Tripoli.

Fas 3 är fortfarande under konstruktion.

Vattenförsörjning under en lång tid framöver

Projektets största reservoar (så vitt man vet) är Stora Omar Muhktar och ligger vid Siluq (markerat med gula pilar på bilden från år 2006). Vattnet används bland annat vid konstgjord bevattning vid al-Kufra (vilket är synligt på bilderna från år 1972 och 2001).

När hela GMMR är i drift kommer projektet att leverera 3,6 miljoner kubikmeter vatten dagligen. Med detta uttag kommer systemet att kunna leverera vatten i över tusen år innan reservoaren är tom

Fyra länder måste dela på resurserna

Det underjordiska systemet sträcker sig över gränsen till tre av Libyens grannländer; Tchad, Sudan och Egypten. Miljöaktivister fruktar att ett för stort uttag kommer att tömma systemet innan naturen kan förnya det.

Den internationella atomenergibyrån (IAEA) arbetar nu för att få till stånd en plan för rättvis delning av vattenresurserna mellan de fyra länderna.

Vattenförsörjning under en lång tid framöver

Projektets största reservoar (så vitt man vet) är Stora Omar Muhktar och ligger vid Siluq (markerat med gula pilar på bålden från år 2006). Vattnet används bland annat vid konstgjord bevattning vid al-Kufra (vilket är synligt på bilderna från år 1972 och 2001).

När hela GMMR är i drift kommer projektet att leverera 3,6 miljoner kubikmeter vatten dagligen. Med detta uttag kommer systemet att kunna leverera vatten i över tusen år innan reservoaren är tom

Fyra länder måste dela på resurserna

Det underjordiska systemet sträcker sig över gränsen till tre av Libyens grannländer; Tchad, Sudan och Egypten. Miljöaktivister fruktar att ett för stort uttag kommer att tömma systemet innan naturen kan förnya det.

Den internationella atomenergibyrån (IAEA) arbetar nu för att få till stånd en plan för rättvis delning av vattenresurserna mellan de fyra länderna.

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017