Hopp til innhold

Gruvdrift: Ok Tedi-gruvan

Utvinning av koppar i Ok Tedi-gruvan leder till att floden fylls med slam från gruvorna, något som återigen resulterar i stora miljöförstöringar på Papua Nya Guinea.

1990
2004

Slam från gruvan har förorenat floderna mellan år 1990 och 2004. De ljusgröna fläckarna visar förstörelsen av det ursprungliga trädtäcket. Detta beror bland annat på att skogen har röjts undan för att ge plats åt jordbruksområden, vägar och annan infrastruktur.

Den kontroversiella Ok Tedi-koppargruvan ligger i oframkomlig terräng i de regnskogstäckta Star Mountains i Papua Nya Guineas västliga provins. Det är också här Ok Tedi-floden, som är en sidoflod till Fly floden, har sitt källområde.

Innan gruvan öppnades år 1984 var området isolerat. Endast ett litet antal människor bodde i området och naturen var oexploaterad.

Stor ödeläggelse

Dessa satellitbilder visar de enorma konsekvenserna gruvan har haft på miljön de senaste 20 åren.

Varje år har 70 miljoner ton slagg från gruvan dumpats i floderna. Slagget har förts mer än 1000 km nedöver de två floderna Ok Tedi och Fly vilket har bidragit till att flodbottnen har höjt sig.

Detta har orsakat översvämningar, förstörelse av skog och en allvarlig nedgång i områdets biologiska mångfald.

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017