Hopp til innhold

Industri: Fonsecabukten

Räkodlingarna dominerar idag Fonsecabukten vilket orsakar stora konsekvenser både för befolkningen och miljön.

1987
1999

På bilden från år 1999 ser man räkodlingarna som blå fyrkanter spridda runt hela deltat. Bilderna visar att anläggningarna dominerar landskapet på ett helt annat sätt år 1999 jämfört med år 1987.

Honduras är efter Ecuador Latinamerikas största producent och exportör av räkor.

Fonsecabukten består av enorma deltaområden formade av floderna Choluteca och Estero Real. Stora delar av bukten är täckt av mangrove skog och det är här de flesta honduranska räkodlingarna finns.

Uppfödning skapar miljöproblem

Det snabbt ökande antalet uppfödningsanläggningar har orsakat både miljömässiga och sociala problem.

Räkodlingarna fördriver fiskare, bönder och andra från mangroveskogen och omkringliggande områden. Dessutom är uppfödningen belastande för ekosystemet i skogen.

Vattenkretsloppet förändras, tillväxtvillkoren för flora och fauna förstörs och den biologiska mångfalden hotas. Vattenkvaliteten har också försämrats. Förhållandena för fiskerierna i bukten blir också svårare eftersom räkodlingarna fiskar upp andra arter när de fångar larverna som används som räkyngel.

Räkodling i Honduras började tidigt på 70-talet och fortsatte på 80-talet och styrs av både nationella och internationella företag. Foto: UNEP/Flickr.com

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017