Hopp til innhold

Industri: Walvisbukten

Walvisbukten är ett frihandelsområde som är viktigt för Namibias import och export av varor. Saltutvinningen som drivs i området är av den miljövänliga typen.

1973
2005

År 1973 var saltdammarna fortfarande relativt små (de röda och blåa fyrkanterna mitt på bilden) medan saltverken år 2006 har vuxit och täcker mer än 3500 hektar.

Walvisbukten (också känd som Walfischbukten och Walvisbaai (valbukten) på afrikaans) är ett internationellt värnat våtmarksområde. Lagunen längst in i bukten är det största grunda kustområdet på den namibiska kusten och många olika fågelarter finns där.

Växande saltindustri

En av Afrikas största fabriker för saltutvinning från havsvatten finns i Walvisbukten. Denna fabrik producerar mer än 400 000 ton salt årligen (vilket utvunnits från mer än 24 miljoner ton havsvatten). Utvinningen sker genom konstgjorda dammar där solen torkar ut vattnet.

Saltet som utvinns från havet är 99,7 procent rent och kräver minimal energianvändning eftersom majoriteten av processen sköts av solen. Detta står i skarp kontrast med salt som utvinns genom energikrävande gruvdrift på andra platser i världen.

Omkring en tredjedel av saltet som utvinns i världen idag kommer från havet på detta sätt.

Miljövänligt

När denna process övervakas och genomförs ordenligt är utvinningen optimal för miljön och orsakar minimalt med utsläpp av skadliga gaser och avfallsprodukter.

På bottnen av de grunda dammarna i saltverken växer det många växter som är viktiga för fåglar, skaldjur och andra djur i närområdet.

Avfallsprodukterna från utvinningsprocessen kan utnyttjas till att producera konstgödsel eller andra produkter och avfallsprodukterna kan lagras i saltverken utan att avfallet skadar miljön.

Rikt fågelliv

Kanaler, sandbanker och lerområden är ideella matområden för mer än 150 000 fåglar i Walvisbukten. Fåglar från Europa och Sibir kommer i stora flocka till bikten när det blir kallt på det nordliga halvklotet. Dessa fåglar får sällskap av den afrikanska svarta skatan, som endast finns i det sydliga Afrika.

Walvisbukten är det viktigaste matområdet för 83 procent av de mindre flamingoarterna i det sydliga Afrika och flera av dammarna kan innehålla 40-50 fågelarter på en gång.

Saltslätter vid Walvisbukten. (Foto: UNEP/Flickr/Dave Curtis)

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017