Hopp til innhold

Jordbruk: Bujumbura

Huvudstaden i Burundi växer och förändrar det sårbara landskapet omkring huvudstaden.

1979
2000

En jämförelse av de två satellitbilderna visar att jordbruket runt huvudstaden har vuxit. De rosa områdena indikerar odlad mark och de gröna områdena är skog. Bilden från år 2006 visar tydligt hur jordbruket har trängt undan skogen.

Nya jordbruksmarker

Omkring 95 procent av Burundis invånare bor på landsbygden vilket är den högsta andelen i hela Afrika. Trots detta har huvudstaden Bujumbura vuxit kraftigt och stora områden runt huvudstaden har gjorts om till jordbruksområden.

Så mycket som 92 procent av Burundis invånare livnär sig av enkelt jordbruk och miljön är mycket viktig för matsäkerheten och hälsan.

Befolkningstätheten

Det finns mycket lite bördig mark i Burundi och eftersom de geografiska förhållandena varierar mycket bor befolkningen mycket ojämnt över landet.

I de torra regionerna bor det färre än 70 människor per kvadratkilometer och i de fuktigare och bördigare områdena bor det mer än 450 människor per kvadratkilometer.

På landsbygden bor det i genomsnitt 648,1 människor per kvadratkilometer.

Erosion och miljöproblem

Den dominerande jordtypen i Burundi är väldigt porös och blir enkelt utsatt för erosion när vegetationen som skyddar jorden tas bort.

På Imboslätten, där Bujumbura ligger, är jorden lerig och jorden blir därför lättare skyddad under kraftiga regnfall.

Utvidgandet av jordbruket i de sårbara områdena runt Bujumbura har lett till ökad jorderosion och att de naturliga tillhållsställena för djur försvinner.

Det finns planer på att alla floder i området runt staden ska omdirigeras och användas till konstgjord bevattning.

Detta kan leda till mindre jorderosion eftersom en del av vattnet som orsakar jorderosion leds bort och eftersom floden får mindre kraft.

Ökad statsbefolkning och intensivt jordbruk brer sig stadigt upp på åsen sydväster om Bujumbura. (Foto: IKONOS)

Utsikten från den sydvästliga delen av Bujumbura visar hur staden sträcker sig längs den nordliga bredden av Tanganyikasjön. (Foto: Flickr/el clinto) 

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017