Hopp til innhold

Jordbruk: Narok

I Narokdistrikten väljer ständigt fler att odla jorden framför boskapsskötsel.

1975
2000

Satellitbilderna visar förändringarna som skett i Narokområdet de senaste trettio åren. På bilden från år 1975 har jordbrukets expansion bara börjat, medan bilden från år 2000 visar hur den odlade marken har ökat i omfattning.

Betesmarker blir naturreservat

Narokdistriktet, som ligger i sydväst i Kenya, är ett av 18 distrikt i landets Rift Valley-provins. Området har traditionellt varit bebott av Massajerna, som är ett nomadiskt folk som sköter getter.

På senare tid har emellertid delar av betes och jaktområden gjorts om till nationalparker och viltreservat. Detta gäller bland annat Mara (Maasai Mara viltreservat), Serengeti och Tsavo.

Nomader blir bofasta

Ändringarna har lett till förändringar i Massajernas livsstil. Inkomsterna från boskapsdrift och turism har gått ner och detta har gjort att många har valt att hellre bli bofasta och odla jorden i det fruktbara Narokdistriktet.

Enligt Världsbankens beräkningar tjänar man 0,75 amerikanska dollar per hektar jord per år om man föder upp kor, 5,5 dollar om man bedriver turism och 218,75 dollar om man odlar jorden.

På den grunden är det förståeligt att många väljer at odla jord framför att behålla betesmarken. År 1987 hade mer än 27 000 hektar jord blivit uthyrd till bönder. År 1973 var samma tal 18 000 hektar.

En ung massajpojke låter korna beta på väg in i viltreservatet Maasai Mara. (Foto: UNEP/Flickr.com)

Två traditionella Massajhus i en Massajby. (Foto: UNEP/Flickr.com)

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017