Hopp til innhold

Jordbruk: Peanut Basin

I Senegal har dålig ekonomi tvingat bönderna att ge upp jorden. Som en följd av detta gror de före detta jordbruksområden igen.

1979
1999

Dessa två satellitbilder visar den fläckvisa växten av savann där man tidigare odlade jordnötter och hirs.

Lämnar jordbruksmarken

Samtidigt som stora delar av Västafrika upplever att skogsområden försvinner som en följd av överodling har Senegals största jordbruksregion, den så kallade Peanut Basin, haft den motsatta utvecklingen. Här lämnar man jordbruksmark och ersätter marken med träd och savann.

Detta beror inte på en medveten förvaltningsplan utan på grund av att priset på jordnötter har fallit på världsmarknaden, att det har varit torka och att staten har valt att ta bort viktiga jordbrukssubsidier.

Detta har gjort det svårt för bönderna i regionen att fortsätta odla jorden och många har valt att flytta från området. Sedan 1980-talet har många rest för att söka lyckan i landets städer.

De har bland annat slått sig ner i Darou-Mousty, som visas som en röd prick längst upp till höger, och i Touba och Dakar, som inte är synlig på satellitbilden. Många har dessutom rest utomlands.

Mer tillgång till landområden

De som har valt att stanna kvar har nu bättre tillgång till jorden. Detta har lett till att man har kunnat satsa på odling av nya typer av grönsaker. Dessutom har stora områden med betesmark har blivit tillgängliga för dem som håller på med boskapsskötsel.

De svarta prickarna på bilden är de många landsorterna i regionen.

Sortering av jordnötter i Senegal. Många jordnötsbönder har nu blivit tvungna att lämna sina gårdar. Foto: UNEP/Flickr.com

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017