Hopp til innhold

Matsäkerhet: Mashonaland

Sedan år 2000 har Zimbabwe upplevt en dramatisk nedgång i jordbruket och är idag beroende av att importera majs som mat till befolkningen.

2001
2005

Stora industriella jordbruksområden är indelade i en rad mindre gårdar i stora delar av landet. På bilden från augusti år 2001 kan man se de många bördiga markerna som ljusgröna. Fyra år senare visar bilderna på samma områden att marken har delats in i små utspridda jordplättar.

Nedgång i matproduktion

På 1980- och 1990-talet var Zimbabwe känt som södra Afrikas kornkorg. Landet hade tillräcklig matproduktion för att försörja sig själva och ett effektivt jordbruk gav utländsk valuta genom försäljningen av tobak och andra exportvaror.

Sedan år 2000 har landet upplevt en dramatisk nedgång i jordbruket och är idag beroende av att importera majs för att föda befolkningen. Under 2006/2007 säsongen varnade Nätverket för varningar om hungersnöd (FEWS NET) om att kornproduktionen i Zimbabwe skulle komma att ligga 22 procent under minimigränsen.

Torka och politiskt vanstyre skapar matbrist

Även om det har förekommit flera torrperioder de senaste åren så kan inte den dramatiska nedgången i jordbruket endast skyllas på torkan.

Västländer hävdar att matbristen beror på regeringens landreformer som har tvingat erfaren arbetskraft ur jordbruket.

Oavsett vad som orsakat nedgången i jordbruket är det tydligt att Zimbabwe har och kommer att kämpa med en stor matbrist under de kommande åren.

Lokal marknad i Zimbabwe fotograferad från en varmluftsballong. (Foto: UNEP/Flickr/JDB99)

En bonde med sina varor i Mashonaland. (Foto: UNEP/Flickr/Steve Evans)

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Relaterad information

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017