Hopp til innhold

Naturbevarande: Nationalparken Virunga

Virungavulkanerna är hem till mer än hälften av världens överlevande 700 bergsgorillor. Området är värnat och därmed skyddad mot mänsklig påverkan.

1978
2006

Kontrasten mellan vegetationen på insidan och utsidan av parken har ökat dramatiskt under perioden mellan år 1978 och 2005.

Gorillavänliga områden

Området är delat mellan tre länder och är bland Afrikas mest tätbefolkade områden med 400-600 människor per kvadratkilometer. I ett brant och smalt bergområde på cirka 400 kvadratkilometer befinner sig marken mellan 2300 till 4500 meter över havet. Detta mycket varierade landskapet passar gorillorna bra.

Området är känt som nationalparken Nghinga i Uganda, delen som tillhör Rwanda kallas för nationalparken Volcan medan området som tillhör den Demokratiska republiken Kongo kallas för Mikeno-delen (Mikeno betyder gorilla) av nationalparken Virunga.

Flyktingström

Befolkningstryck och väpnad konflikt i området har bidragit till att göra skyddet av området och arterna som bor där mycket svårt.

På bilden från februari 1978 er det en tydlig linje mellan de beskyddade områdena och de tätbefolkade områdena tydliga. Kontrasten mellan vegetationen på insidan och utsidan av parkerna har ökat dramatiskt under perioden fram till bilden från år 2005.

Nationalparkens gränser har varit intakta sedan mitten av 1970-talet men på 1990-talet och under 2000-talet har tusentals flyktingar från de olika konflikterna i de närliggande områdena slagit sig ned längs parkens gränser. En rapport från det kongolesiska naturvärnsinstitutet ICCN dokumenterade en särskild stor tillströmning mellan maj och juni år 2004.

Rapporten fastslog att 15 kvadratkilometer höggs ned under denna period.

Värnat sedan 1960-talet

Bevarandet av området började på 1960-talet efter att forskaren G.B. Schaller genomfört en detaljerad studie av djurlivet i området år 1963.

Gorillabeståndet gick trots detta kraftigt ned fram till slutet av 1970-talet då en skyddskampanj påbörjades. Kampanjen riktade sig mot gorillaturismen och tjuvjägare vilket ledde till att beståndet stabiliserades i början av 1980-talet.

Sedan dess har beståndet vuxit med 1-3,5 procent årligen.

Även om arbetet har räddat stora delar av beståndet och området har kampanjen arbetat under svåra förhållanden och upplevt stora nederlag under processen.

Bergsgorilla i nationalparken Volcano. (Foto: UNEP/Flickr/Darren Kumasawa)

Bergsgorilla i nationalparken Volcano. (Foto: UNEP/Flickr/Darren Kumasawa)

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017