Hopp til innhold

Naturförvaltning: Gränsen Mexico-Guatemala

Skogen bevaras bättre på den guatemalanska sidan än på den mexikansk sida av gränsen.

1974
2000

På satellitbilden från år 2000 är det lätt att se gränsen, även utan de svarta linjerna som visar var landgränsen går. 

Olik naturförvaltning

Gränsen mellan Mexico och Guatemala går genom skogsområdena Chiapas och El Peten som ligger på mexikansk respektive guatemalanska sida av gränsen.

Gränsområdet hade en gång i tiden en rikt biologiskt mångfald. Idag är det bara på den guatemalanska sida som dessa naturområden har värnats.

Detta beror delvis på att befolkningen där är förhållandevis liten, men också att man har fridlyst två stora områden; Sierra de Lacondon och Laguna de Tigre nationalpark.

På den andra sidan av gränsen, i Mexico, har en mycket större och stadigare växande befolkning påverkat landskapet mycket mera. Här blev en stor del av skogen omgjord till odlad jord och betesmark mellan år 1974 och 2000.

San Pedro-floden på gränsen mellan Guatemala och Mexico. Foto: UNEP/Flickr.com

Man kan använda båt när man korsar gränsen mellan Guatemala och Mexico. Foto: UNEP/Flickr.com

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017