Hopp til innhold

Naturförvaltning: Nationalparken Wyperfield

Nationalparken Wyperfield i den australiensiska delstaten Victoria består av cirka 3000 kvadratkilometer torrt busklandskap. Anlagda bränder håller bushen i schack.

1973
2004

Bränder efterlämnar enorma ärr i landskapet som är tydliga på satellitbilderna (de ljusgröna områdena).

Stor mångfald

Wyperfield ligger i ett område som ofta översvämmas av Murrayfloden, som rinner mellan våtmarksskogar och det torra inlandet. Nationalparkens enda tillgång till vatten är när floden flödar över sin strandkant.

Stora delar av vegetationen i nationalparken är mallee, en landskapstyp som domineras av olika varianter av eukalyptusträd. Mer än 450 växtarter, 200 fiskearter och en rad olika däggdjur och reptiler lever i parken.

Kontrollerade skogsbränder

Anlagda skogsbränder har hållit den australiensiska bushen i schack under flera tusen år. Bränder förekommer också naturligt och uppstår i parken och omkringliggande områden årligen.

Satellitbilder används för att dokumentera omfattningen av bränderna och för att hjälpa parkarbetarna att planera kontrollerade bränder som håller den ursprungliga vegetationen förblir densamma och skapar drägliga områden för de vilda djuren i området.

Wyperfield har en frodig underskog och höga eukalyptusträd. (Foto: Flickr/UNEP)

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Relaterad information

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017