Hopp til innhold

Naturförvaltning: Victoriasjön

I Victoriasjön har man klarat att få bukt med de aggressiva vattenhyacinterna som ständigt lade under sig nya områden på 1990-talet.

1995
2001

Mellan år 1995 och 2001 försvann majoriteten av vattenhyacinterna i Victoriasjön.

Ödeläggande växter

Victoriasjön delas mellan Kenya, Tanzania och Uganda och är den näst största färskvattensjön i världen.

Då sjön angreps av vattenhyacinter på 1990-talet påverkade det både transporten och fisket i området. Dessutom täppte plantorna igen vattenrör och skapade fördelaktiga förhållanden för sjukdomsbärande mygg och andra insekter.

Detta ledde till att man startade upp ett miljöprojekt för Victoriasjön år 1994. Projektets fokus var att bekämpa vattenhyacintinvasionen, särskilt i området längs gränsen mot Uganda som var bland de hårdast drabbade.

Satellitbilden från år 1995 visar att flera bukter är fullständigt igengrodda av vattenhyacinter: Murchisonbukten vid Gaba, stora delar av Gobero-, Buka- och Wazimenyabukterna och området precis vid Kibanga hamn.

I början tog man bort vattenhyacinterna manuellt, men växterna återvände snabbt igen. Sedan gick man över till att använda olika kemikalier och som satellitbilden från år 2001 visar ser denna strategi ut att ha lyckats eftersom vattenväxterna hr försvunnit från alla de tidigare nämnda områdena.

Avverkning av vattenhyacinter i Kendubukten – ett område som ligger i Victoriasjöregionen. Foto: Jane Dauffenbach/UNEP/Aquarius Systems

Fällning av vattenväxter och dålig upprensning därefter leder till förorenade sjöar. Foto: Jane Dauffenbach/UNEP/Aquarius Systems

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017