Hopp til innhold

Översvämningar: Phnom Penh

Phnom Penh ligger vid fyra floder som svämmar över varje höst.

2000
2001

Bilderna visar hur mycket floderna växer under översvämningsperioden. Bilden från år 2000 är tagen mitt under en översvämning medan bilden från år 2001 visar hur landskapet ser ut när vattnet drar sig tillbaka. Djupa kanaler och diken som används till konstgjord bevattning är också delvis synliga i mitten av bilderna.

Fyra floder möts

Phnom Penh är huvudstaden i Kambodja. Staden ligger väster om Chattomukhområdet där fyra floder möts. Från nordväst och nordöst rinner floderna Tonle Sap och Mekong. Floderna möts och delas upp i floderna Basak och Mekong, som rinner söderut till det Sydkinesiska havet.

Mekongfloden är den 12:e längsta floden i världen och sträcker sig från det västliga Kina till Mekongdeltat i det sydliga Vietnam.

Årliga översvämningar

Varje höst översvämmar floderna av monsunregnet, något som orsakar översvämningar i stora delar av Kambodja. Översvämningarna är så stora att riktningen till den anslutande Tonle Sap-floden ändras. Floden kan även växa upp till tio gånger sin storlek när monsunregnet börjar.

Tonle Sap-sjön är mer än 100 kilometer lång och många kilometer bred, något som gör sjön till en av de största färskvattensjöarna i denna del av världen. Genom ett komplicerat system av bifloder är sjön nära knutet till Mekongfloden och flera fiskearter från sjön simmar uppför floden till Kina. Under regnperioden växer sjön fem gånger sin normala storlek, vilket gör sjön till den största uppsamlingen av färskvatten i världen. (Foto: UNEP/Flickr.com)

Soluppgång över Mekongfloden. (Foto: UNEP/Flickr.com)

Flera hus och små restauranger ligger längs kanten av floderna och sjön. När översvämningen inträffar orsakas en enorm skada på egendom och människor. (Foto: UNEP/Flickr.com)

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017