Hopp til innhold

Olje- och gasindustri: Green River

I tillflödesområdet till Green River i USA byggs det oljebrunnar i ett rasande tempo utan att man har tillsatt tillräckliga åtgärder för att värna sårbara områden.

1989
2004

Över tusen brunnar (svarta prickar i mitten av satellitbilden från år 2004) har tillsvidare godkänts i regionen.

Resursrikt område

Tillflödesområdet Upper Green River har med sina stora olje- och gasreserver blivit ett av huvudsatsningsområdena för olje- och gasindustrin.

Upper Green River ligger i ett stäpplandskap i västra Wyoming. Landskapet är vackert och regionen har både viktiga kulturskatter och ett rikt djurliv. Området är vinterhem för stora flockar prärieantiloper och hästdjur som kommer från höglandet i de två stora nationalparkerna Grand Teton och Yellowstone.

Utbyggnaden går fort

Utvecklingen går cirka 300 procent fortare än det Bureau of Land Management (som är en del av USA:s inrikesdepartement) kallar för en ”acceptabel utvecklingsplan”.

De miljömässiga kostnaderna av en sådan snabbt eskalerande olje- och naturgasutveckling har man dålig översikt över och miljöaktivister pressar på för att få på plats åtgärder som kommer skydda regionens djurliv, luft- och vattenresurser.

Solnedgång med en av de många oljebrunnarna runt Upper Green River i Wyoming i förgrunden. Foto: UNEP/Flickr.co

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017