Hopp til innhold

Olje- och gasindustri: Nigerdeltat

Nigerdeltat vid Nigerias kust har stora oljeförekomster och de lokala stammarna ligger i konflikt med regeringen om fördelningen av denna värdefulla resurs.

1984
2003

Bilden från år 1972 visar hur deltat såg ut för knappt tio år sedan oljeutvinningen påbörjades. På bilden från år 2003 är bränder synliga över hela området. Det finns dessutom en stor raffinerad, en terminal (synlig på Bonny Island nederst till höger på bilden) och långa rörledningar som binder samman alltihop.

Nigerdeltat sträcker sig från Beninfloden i det sydliga Nigeria till Imoefloden i öst, det vill säga ett område på cirka 25 900 kvadratkilometer. Deltat har några av världens största mangroveskogar där det lever mer än 150 olika fiskearter samt sjökor, flodhästar och uttrar.

Lokalbefolkningen förlorar på oljeutvinningen

Stammarna i området är idag inblandade i en konflikt med regeringen och multinationella oljeföretag på grund av utnyttjandet av området och den ojämna fördelningen av resurserna som utvinns.

Invånarna i deltat har inte sett någon förbättring av levnadsstandarden som de utlovades när man för första gången upptäckte olja i området på 1950-talet. Tvärtemot har ödeläggelsen av miljön lett till att flera av de traditionella näringarna i området är hotade.

Konsekvenser för miljön

Idag finns fler än 500 oljebrunnar och 66 gasfält i Nigerdeltat. Under perioden mellan år 1976 och 1996 upptäcktes det mer än fall av 4600 oljeläckage som tillsammans hade släppt ut mer tre miljoner fat råolja.

Dessutom förbränns mellan 70 och 90 procent av naturgasen som utvinns på oljefälten, något som leder till stora koldioxidutsläpp i atmosfären. Detta förbrukar energi motsvarande 300 miljoner dollar dagligen samt orsakar dålig luft och sur nederbörd.

En oljebrunn som har börjat läcka i Ogoniernas territorium (till vänster) Nigerianska myndigheter övervakar uppröjningen efter en oljeläckage vid Nembebukten. (Foto: Sani Dawaki Usman)

Enorma mängder naturgas från oljefälten i Nigerdeltat bränns upp eftersom det inte finns en säker infrastruktur till att utnyttja gasen i energiproduktionen. (Foto: Flickr, DannyMcL)

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017