Hopp til innhold

Oljesand: Kanada

Kanadas vildmark ödeläggs av oljeindustrin. Utvinning av oljesandsförekomsterna i Athabasca har inneburit allvarliga konsekvenser för miljön.

1973
2003

År 1974 lokaliserade oljesandföretaget Syncrude sig i området. Oljesandindustrin har sedan dess expanderat enormt och täcker idag ett område på omkring 30 x 20 kilometer.

Vad är oljesand?

Oljesand omtalas idag som en potentiell ersättning för konventionell olja. Oljesand, även kallad tjärsand, är en väldigt tung och klibbig olja som ligger bundet i sandstenen.

För att skilja sanden och oljan används stora mängder varmt vatten.

Ökat intresse för oljesand i Kanada

Utanför staden Fort McMurray i den nordliga delen av Canada ligger ett stort område med oljesandsförekomster, bättre känt som ”Athabascas Oil Sands”.

Förekomsterna har varit kända under en lång tid, men den kostbara och teknologiskt krävande utvinningen har länge hindrat storsatsning. Eftersom oljepriserna de sista åren har skjutit i höjden har intresset för att utveckla oljesand förekomsterna i Athabascas ökat betydligt.

Sett i förhållande till oljereserver ligger Kanada idag som nummer två, direkt efter världens mest oljerika nation Saudiarabien.

Kanadas Nationella Energibyrå antar att investeringarna på 125 miljarder dollar i oljesandindustrin för perioden 2006-2015, kommer att öka produktionen till omkring 3 miljoner fat med olja per dag.

Oljesandsindustrin förorenar

Lokalbefolkningen och urbefolkningen i området är bekymrade för hur oljeproduktionen skadar miljön.

Utvinning av oljesanden är arealkrävande. Dessutom används stora mängder vatten och sand i produktionsprocessen. Oljesandföretagen i Athabasca använder dubbelt så mycket vatten som staden Calgary om året.

Stora mängder med sand måste flyttas för att kunna få åtkomst till oljesand. Foto: UNEP/Flickr.com

Det har funnits oljesand gruvor i området kring Athabasca sedan början på 1970-talet. Idag görs det enorma investeringar i utvecklingen av både gamla och nya gruvor med oljesand och huvudorsaken är det stigande oljepriset. Foto: UNEP/Flickr.com

Gigantiska grävmaskiner används vid utgrävningen av oljesand. Foto: UNEP/Flickr.com

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Utvinning av oljesand är skadligt för miljön

Utvinningen av oljesanden är omdiskuterat eftersom den förorenar och förstör miljön. Det uppskattas att förekomsterna i Athabasca innehåller omkring 870 miljarder fat olja. Detta är mer än all den konventionella oljan som hittills är utvunnen på världsmarknaden. För att utvinna ett oljefat behöver man två ton med oljesand samt stora mängder vatten. Det finns även inte något bra sätt att hantera avfallsvattnet utan efter produktionsprocessen pumpas det oljeinnehållande vattnet ut i enorma blandningsdammar. Dessutom kommer förbränningen av denna slags olja producera kolossala mängder med CO2: 10-15 gånger mer än förbränningen av konventionell olja.

Nedanför hittar du mer information.

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017