Hopp til innhold

Plantage: Gummiplantaget Harbel

Det amerikanska företaget Firestone driver världens största plantage i Liberia. Under de senaste åren har företaget anklagats för grova brott mot plantagearbetarnas mänskliga rättigheter.

1974
2006

Variationen mellan 1974/75 och 2006 beror inte på att plantaget har vuxit utan på andra förhållanden som säsongsvariation och åldring av träden.

Gummiindustrin i Liberia

År 1926 ingick den liberiska regeringen ett avtal med det amerikanska företaget Firestone om 99 års uthyrning av 400 000 hektar norr om Liberias huvudstad Monrovia. Fyra år senare blev gummiplantaget i Harbel byggt och idag är det den största plantaget i världen.

Harbel sträcker sig över ett område som motsvarar cirka 4 procent av Liberias landyta.

Under Charles Taylors diktatoriska regim förbjöd FN handeln av timmer och diamanter från Liberia och gummi blev landets viktigaste exportvara. Exporten växte från 19,4 miljoner dollar år 1997 till 57,5 miljoner dollar år 2002.

Tillväxten skedde trots att det internationella priset på gummi har fallit och att landet var inne i ett brutalt inbördeskrig.

Miljöproblem och brott mot de mänskliga rättigheterna

Stora plantage som endast odlar ett slag (så kallade monokulturplantager) skapar en rad miljöproblem som bland annat förlusten av den biologiska mångfalden och utsläpp av kemiska ämnen i ytvattnet.

Arbetarna på Harbelplantaget blir också utsatt för ämnen och kemikalier som är internationellt erkänt som giftiga och skadliga för miljön.

Förutom bekymret med miljön har flera frivilliga organisationer uttryckt bekymmer för arbets- och boendeförhållandena på plantaget.

Faller gummiindustrin samman?

De flesta av träden på plantaget är gamla och närmar sig slutet på den produktiva perioden på 30 år. Detta har lett till att landets gummiindustri nästan har kollapsat. Därför har Firestone och Liberia ingått ett nytt avtal om att utvidga hyreskontraktet så att företaget kan plantera nya gummiträd.

Liberias nya regering har stora utmaningar med att bygga upp landet igen efter det långa inbördeskriget. Gummiproduktionen kan vara en källa till intäkt och skapa arbetstillfällen för invånarna i Liberia.

Samtidigt måste de ekonomiska fördelarna vägas upp mot de långsiktiga miljömässiga konsekvenserna.

Gummiträd och ett tappat träd inne på Harbelplantaget. (Foto: Skye Christensen/Flickr)

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017