Hopp til innhold

Torka: Faguibinesjön

Fagubinesjön var en av det största sjöarna i Västafrika men försvann i slutet på 1990-talet.

1974
2006

Satellitbilderna visar hur sjön har torkat ut.

Bristande nederbörd leder till lägre vattennivåer

Sjön Fagubine är det sista ledet i en rad av nedslagsfält som fylls upp med vatten när Nigerfloden översvämmas.

Lågt vattenstånd i sjön Fagubine är med andra ord en naturlig konsekvens av lågt vattenstånd i Nigerfloden och saknaden av nederbörd både i regionen runt Fagubinesjön och runt Nigerfloden kommer att påverka vattenståndet i sjön.

Torka i Västafrika

Västafrika har en lång tradition av perioder med varierande nederbördsmängder.

Västafrika söder om Sahara har haft flera rundor med torka, både år 1972, 1984 och 1992 och i perioden mellan tidigt 1970-tal. I mitten av 1990-talet förekom det allt mindre nederbörd.

Området runt Fagubinesjön har haft en nederbördsnedgång sedan åtminstone år 1920 (figur 1). Vattenståndet i sjön har också varierat våldsamt i sjön sedan början på 1990-talet.

Mellan år 1980 och 2000 var det lite vatten i sjön. Allt vatten försvann på 1990-talet.

Är den globala uppvärmningen orsaken?

En studie från Columbia Universitet från år 2003 knyter torkkatastroferna i området på 1970- och 1980-talet till förändringar i temperaturen i världshaven.

Man undrar också om ökningen i nederbörd som man har sett de senaste åren (sedan 2000) beror på global uppvärmning och att man då kan förvänta en ytterligare nederbördsökning under de kommande åren.

Oavsett visar fynden ännu en dimension av att det globala klimatet ändrar sig och även av denna händelse drabbas lokalbefolkningen.

Figur 1: Nederbörd på Goundam (söder om Fagubine) och Bamako visar en negativ utveckling från 1920-talet till mitten av 1990-talet. CNEARC (2004)

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017