Hopp til innhold

Torka: Tchadsjön

Långa torkperioder har medverkat till att Tchadsjön håller på att försvinna.

1971
2006

Satellitbilderna visar hur vattenståndet i insjön har sjunkit mellan år 1972 och 2007.

En av världens största sjöar

Tchadsjön ligger i gränsområdet mellan Nigeria, Niger, Tchad och Kamerun. En gång var insjön den fjärde största i världen. Våtmarksområdet i anslutning till Tchadsjön var Afrikas näst största och hade ett synnerligen rikt djurliv.

Intensiva torkperioder har emellertid gjort att vattenståndet i sjön har sjunkit drastiskt och idag är den bara en tiondel av den ursprungliga storleken.

Torka och mindre nederbörd

Insjöns storlek var i utgångspunkten 1,5 miljoner kvadratkilometer. 90 procent av vattentillförseln kommer från floden Chari. Vattenståndet i insjön är idag synnerligen lågt, men redan innan de värsta torkperioderna hade Tchadsjön en djup på bara fem till åtta meter.

Förändringar i genomsnittlig årlig nederbörd påverkar också insjöns vattenstånd eftersom en väsentlig del av sjöns vattenvolym är regnvatten.

Insjön var 22 902 kvadratkilometer år 1963, medan den år 2001 endast var 304 kvadratkilometer.

Tidigare befann sig fiskelandsorten Doro-Lelewa sig på en ö. Från år 2002 har däremot vattenståndet varit så lågt att det inte längre behövs båt för att ta sig fram och tillbaka till landsorten. Foto: J. Baker Hill/UNEP

Vass växer i stora mängder i Tachdasjöns vattenkant. Foto: J. Baker Hill/UNEP

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017