Hopp til innhold

Urbanisering: Addis Abeba

Den massiva befolkningstillväxten i den etiopiska huvudstaden har lett till framväxten av stora slumområden.

1973
2005

Den massiva urbaniseringstrenden är tydlig när man jämför satellitbilderna från år 1973 och 2005.

Befolkningstillväxt i staden

Addis Abeba, huvudstaden i Etiopien, grundades år 1889. Befolkningstillväxten har sedan mitten av 70-talet ökat dramatiskt.

Dåliga tider på landsbygden, stor arbetslöshet, fattigdom och dålig jordbruksproduktion har lett till att folk flyttar in till städerna. Inkomst och arbetsmöjligheterna antas vara bättre där än på landsbygden.

Under 20 års tid har befolkningen i Addis Abeba fördubblats och staden har idag 2,9 miljoner invånare. Man förväntar att huvudstaden kommer att växa till 5,1 miljoner invånare innan år 2015.

Stadens yta har utvidgat sig i takt med befolkningstillväxten. På 1920-talet täckte staden ett område på cirka 33 kvadratkilometer. År 1984 hade den växt till 224 kvadratkilometer och år 1990 till 530 kvadratkilometer.

Bostadsbrist skapar slumområden

Etiopiens befolkningstillväxt ligger på 2,8 procent och tillströmningen till städerna ökar med 6 procent eller mer om året. Omkring en tredjedel av den etiopiska befolkningen bor i huvudstaden.

Detta har skapat press på bostadsmarknaden, sanitetstjänster (som exempelvis vatten och avlopp) och infrastruktur. För tio år sedan var exempelvis den sammanlagda bostadsmassan på 350 000 bostäder, varav 238 000 var för hushållen, medan resten användes av handelsklassen.

Redan år 1986 saknade 1 miljon människor tillgång till drägliga bostäder. Bostadsproblemet ledde till framväxten av stora och icke planlagda låginkomstbosättningar. Fattiga på jakt efter bostäder trängde sig in på privata, offentliga och/eller beskyddade naturområden i staden där man byggde sina egna bostäder.

Man antar att Addis Abeba behöver 300 000 nya bostäder. Ett låginkomst bostadsprojekt som sattes igång av det tyska sällskapet Cooperation-International Services har till en viss grad dämpat utvecklingen av nya slumområden.

Under 20 års tid har befolkningen i Addis Abeba blivit dubbelt så stor. Fram till år 2015 förväntas folktalet att ha ökat till över 5 miljoner invånare. Källa: Africa Research Bulletin-17061, Juli-Augusti 15, 2006.

Addis Abeba. Foto: Andrew Heavens. UNEP/Flickr.

Addis Abeba. Foto: Bryon Norton Photostream.

Addis Abeba. Foto: Andrew Heavens. UNEP/Flickr.

Källa: Atlas of Our Changing Environment

 

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017