Hopp til innhold

Urbanisering: Beijing

Ekonomiska reformer har lett till stora förändringar i Beijing (Kinas näst största stad).

1978
2000

Mellan år 1978 och 2000 växte Beijing markant.

Beijing är huvudstaden i Folkrepubliken Kina. Staden har genomgått enorma förändringar och har haft er mycket stark befolkningsutveckling sedan de ekonomiska reformerna infördes år 1979.

Satellitbilden från år 1978 visar Beijing precis innan de ekonomiska reformerna. Det ljusblågråa området centralt på bilden är stadens urbana landskap. Sidorna av åsen är täckta av gröna lövskogar.

Jordbruksmarken runt staden är dunkelt röd, orange och gyllengult beroende på vad som odlas (ris, vete eller grönsaker) och vilket stadium växten är i.

Beijings explosiva tillväxt blir väldigt tydlig om man ser på satellitbilden från år 2000. Staden har expanderat i alla riktningar från det ursprungliga centrumet.

Mark som tidigare användes till jordbruk och som låg utanför staden är nu omgjort till bostads- och industriområden.

År 2000 var Beijings invånarantal 13 miljoner.

Beijing ligger på norra toppen av det som kallas den nordkinesiska slätten, som sträcker sig ut söder och öster om staden. Bergen som ligger i norr, nordväst och väst skärmar av staden och Kinas huvudjordbruksområde från ökenstäppen. (Foto: UNEP/Flickr.com)

Beijing är Kinas näst största stad efter Shanghai, mätt i invånarantal. (Foto: UNEP/Flickr.com)

En gatubild av Beijing. (Foto: UNEP/Flickr.com)

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017