Hopp til innhold

Urbanisering: Damaskus

Damaskus är den äldsta staden i världen som fortfarande är bebodd. Endast år 2005 hade staden en befolkningstillväxt på 27 procent.

1972
2005

På grund av konflikten i Syrien så är det svårt att se ifall Damaskus kommer att fortsätta växa i samma takt. Detta innebär också att informationen i den här artikeln eventuellt kan bli inaktuell. Läs mer om konflikten här.

De två satellitbilderna visar Damaskus snabba expandering mellan år 1972 och 2005. Den grå färgen anger områden med stadsbebyggelse medan de gröna områden visar hur skogsområdena har krympt i takt med stadens växt.

Befolkningstillväxten gör staden större

Damaskus, Syriens huvudstad och den äldsta staden i världen som fortfarande är bebodd, har upplevt en enorm växt de senaste 33 åren.

Stadsbefolkningen i Damaskus har fördubblat sig var tionde år under denna period och hade en växt på hela 27 procent bara under år 2005.

Invånarantalet har ökat kontinuerligt sedan år 1972 och staden hade år 2005 3,5 miljoner invånare.

Som resultat av tillväxten beslutade man att utvidga stadsområdet med över 50 kvadratkilometer.

Stora skogsområden höggs ned för att ge plats åt nya bostäder och vägar.

Flera bor i städer i den arabiska världen

I likhet med andra delar av världen, är det också en ökande urbaniseringstrend i regionen av arabiska stater.

De senaste 20 åren har andelen av befolkningen som bor i städer i denna region ökat från 44,1 procent till 59,9 procent och man antar att innan år 2020 kommer man nå 69,8 procent.

Urbaniseringstakten varierar emellertid anmärkningsvärt mellan länderna. I några städer har invånarantalet fördubblat sig, medan man i andra städer har haft en moderat tillväxt.

Damaskus ligger på en platå 680 meter över havet, omkring 80 kilometer inåt i landet från Medelhavet. Staden skyddas av Anti-Libanon, som är en bergskjedja mellan Syrien och Libanon. Staden rymmer 4,5 miljoner människor. (Foto: UNEP/Flickr.com)

Bilar på en gata i Damaskus. (Foto: UNEP/Flickr.com)

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Konsekvenser av ökad urbanisering

I takt med att Damaskus växer ökar också behovet av bostäder, sanitetstjänster och infrastruktur.

Nedanför hittar du mer information.

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017