Hopp til innhold

Urbanisering: Delhi

Delhi är en av världens största städer och befolkningen ökar stadigt.

1977
1999

De grå färgerna anger områden med bebyggelse medan de gröna områdena visar hur skogsområdena har krympt i takt med att staden har vuxit.

Indien utgör 2 procent av världens totala landmassa samtidigt som Indien har 15 procent av världens befolkning. Urbanisering och inflyttning till städerna från landsbygden är hög och särskilt i Delhi är denna takt hög.

År 1975 hade Delhi en befolkning på 4,4 miljoner människor. Det var 3,3 procent av hela Indiens stadsbefolkning.

År 2000 bodde det 12,5 miljoner människor i Delhi vilket var 4,5 procent av landets stadsbefolkning.

Av världens 30 största städer kom Delhi på 24:e plats år 1974 medan staden var världens tionde största år 2000.

Det är beräknat att invånartalet i Delhi år 2015 kommer att vara 20,9 miljoner.

Den snabba urbaniseringen skapar ett stort tryck på land och vattenresurser i och runt Delhi.

Majoriteten av Delhis urbana områden ligger innanför NCT-området (National Capital Territory). Delhi har fyra satellitstäder som ligger utanför NCT-området. (Foto: UNEP/Flickr)

Delhi är världens sjätte största stad med en befolkning på 15,3 miljoner (statistik från år 2005). (Foto: UNEP/Flickr)

India Gate är ett minnesmonument för de 90 000 indiiska soldater som dog i kriget mot Afghanistan och första världskriget. (Foto: UNEP/Flickr)

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017