Hopp til innhold

Urbanisering: Kairo

Kairo växer sig alltjämt större och de odlingsbara områdena försvinner i takt med urbaniseringen. Samtidigt ökar luftföroreningen i staden.

1972
2005

Jämför man de grå områdena på satellitbilderna från år 1972 och 2005 ser man hur staden har växt.

Stor huvudstad

Kairo är den staden i Afrika som har störst invånarantal. Kairo-regionen täcker ett stort område på bägge sidor av Nilen och sträcker sig från Shubra al Khaymah i norr till Hulwan i söder. Egyptens huvudstad är bland annat centrum för landets myndigheter och för diverse finans- och industriföretag.

Egypten är det tredje mest befolkade landet i Afrika efter Nigeria och Etiopien. Floden Nilen är Kairos livspuls och den ger vatten till befolkningen, jordbruket och vattenkraftverket i Aswan. Dessutom är floden en viktig transportväg för människor och varor.

Bördig mark längs Nilen

De enda odlingsbara områdena i Egypten ligger längs Nilens flodbredder. Det är också i detta område som utbyggningsaktiviteten och tillflyttningen är som störst. 

Om denna trend fortsätter finns det en risk att landet inte kommer att vara självförsörjande när det gäller jordbruksvaror. Den explosionsartade befolkningstillväxten har resulterat i att mycket av den odlingsbara jorden har gått förlorad.

Hög luftförorening

Luftförorening är ett stort problem i Kairo och nivån på sulfurdioxid och nitrogenoxid i luften är farligt hög.

Lokaliseringen av industrin, gammal och stor bilpark, samt eldning av stora mängder sopor är några av orsakerna till den dåliga luftkvaliteten i staden.

Stor befolkningstillväxt

Enligt FN:s befolkningsdivision hade regionen Kairo mindre än 6 miljoner invånare år 1965. År 1998 hade den växt till 10 miljoner.

Idag har Kairo-regionen nästan 16 miljoner invånare.

Stad med en lång historia

Kairo är en gammal stad och området som har varit befolkat i över 3500 år. Staden är utmärkande för kontrasten mellan gammalt och nytt. Mot öst ligger äldre byggnader och trånga gator ända från faraonernas tid, samtidigt som man mot väst hittar europeiskt inspirerade och moderna höghus.

Sedan början på 1900-talet har turister från hela världen kommit till Kairo för att bättre lära känna den egyptiska kultur och historia. Pyramiderna är en av de största turistattraktionerna i Kairo.

Utsikt över ön Gezira, var man kan se El Gezira Hilton och Kairotornet. Foto: UNEP/Flickr/garyjd

I Kairo finns det bare några få lugna gator. Foto: UNEP/Flickr/garyjd

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Konsekvenser av ökad urbanisering

I takt med att Kairo växer, ökar också behovet för bostäder, sanitära tjänster och infrastruktur.

Nedanför hittar du mer information.

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017