Hopp til innhold

Vattenförbrukning: Balkashsjön

Exploatering av vattenresurserna i Balkashsjön gör att sjön riskerar att försvinna helt om inte dagens vattenförbruk ändras.

1978
2001

De två satellitbilderna visar hur vattennivån i insjön har sjunkit under 20 års tid. Omläggning av vattentillförseln till de mindre granninsjöarna sydöst om Balkashsjön har drastiskt reducerat sjöarnas storlek och många är på väg att torka ut.

Balkashsjön är den näst största insjön i Centralasien efter Aralsjön och ligger i Kazakstan. Insjön får vatten från floden Ili som i huvudsak ligger i nordvästra Kina. 

Viktig resurs

Balkashsjön är en oerhört viktig resurs för befolkningen i området.

Vatten från insjön och bifloderna används till vattning, kommunala och industriella ändamål, samt vattentillförsel till Balkash kopparsmältverk.

Fisk i insjön är en viktig näringsresurs för befolkningen.

För hög vattenförbrukning

Låga vattenpriser har emellertid lett till överdrivet vattenförbruk.

FN varnar och säger att om man inte gör omfattande ändringar, kommer Balkashsjön torka ut och försvinna.

Balkashsjön är på väg att torka ut. Orsaken till detta är att vattnet i floden Ili, som står för 80 procent av vattentillgången till Balkashsjön, används till bevattning av bomullplantager, vattenkraft och olika utvecklingsprojekt. Foto: UNEP/Flickr.com

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017